Pakiet funkcje wykonawcze

(0 Review)

Pakiet funkcje wykonawcze 

5 990,00 zł
Brutto
Ilość:

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size â?? wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designerâ??s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

Pakiet funkcje wykonawcze 

Zaproponowany tu zestaw samych pakietów, do obecnie już posiadanego Magicznego Dywanu, także w wersji 2.0, zawiera bogaty zeastw oprogramowania, które zapewni Państwu wsparcie w zajęciach z dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w takich obszarach terapii, jak:

- z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera,

- psychoneurologicznej dla uczniów z ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), czy ADD (Attention Deficit Disorder),

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,

- dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii psychologicznej.

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem opisaną jako Integracja Funkcji Wykonawczych, która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której nauczyciel/terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwań własnych rozwiązań . Program stymulowania rozwoju umiejętności wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (jako dużego bodźca motywującego) stwarza możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel, rozwijając kluczowe/ bazowe umiejętności, jakimi są funkcje wykonawcze. Podczas zajęć z wykorzystaniem programu rozwijane są takie umiejętności wykonawcze, jak:

Hamowanie – zdolność do hamowania impulsywnych reakcji, wygaszania ich oraz „segregowania” docierających informacji, dzięki czemu zachowanie człowieka staje się wybiórcze. Utrzymywanie uwagi – zdolność koncentracji na zadaniu pomimo bodźców przeszkadzających; nierozpraszanie się.

Rozpoczynanie zadań – zdolność do rozpoczynania działań bez zwłoki, sprawnie i w określonym czasie. Pamięć robocza – tymczasowe przechowywanie informacji w celu ich przetwarzania; zapamiętywanie wskazówek, etapów działań. Obejmuje również zdolność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w celu wykorzystania ich w bieżącej sytuacji zadaniowej.

Planowanie/ustalanie celów, priorytetów – wyznaczanie celów, planowanie kolejnych kroków; zdolność do ustalenia istotnych z punktu widzenia zadania informacji, określenia, na czym należy się skupić.

Organizacja – systemy porządkujące informacje, materiały, przestrzeń i czas (zarządzanie czasem); organizowanie i monitorowanie działań.

Elastyczność/giętkość poznawcza – umiejętność dostosowania własnych działań do określonej sytuacji, elastyczna adaptacja do wymagań środowiska; umiejętność postrzegania rzeczy z nowej perspektywy.

Umiejętność korzystania z informacji zwrotnych – zmiana zachowania i działania, wynikająca z naszej reakcji na innych i innych na nas; celem informacji zwrotnej jest dostarczenie wiedzy na temat zachowania i działania odbiorcy.

Metapoznanie – zdolność uświadamiania sobie własnych emocji, formułowania uogólnień na temat siebie i świata, rozumienia swoich procesów myślowych; umiejętność patrzenia na siebie z „perspektywy”.

Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych składa się z 25 ćwiczeń/zadań w formie gier o stopniowanym poziomie trudności.

Wraz z pakietem dostarczamy pomoce dydaktyczne:

- 5 plansz z graficznymi podpowiedziami (ręka, oko, usta, plan, lupa)

- 4 chustki / opaski w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym

- drewniane patyki do zadania „Patyki” oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania.

Specyficzne kody

Komentarze

Napisz swoją opinię

Pakiet funkcje wykonawcze

Pakiet funkcje wykonawcze 

Napisz swoją opinię

  • Oceń nasz produkt

Zobacz polecane produkty