Polityka prywatności serwisu www.diverti.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu www.diverti.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
Diverti Grażyna Tomaszek z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 362 
NIP 638-16-49-202 , REGON 369168038.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

- login

- e-mail

- imię i nazwisko

- adres i nazwa firmy/instytucji/osoby prywatnej

- numer telefonu

- numer fax

b) poprzez gromadzenie plików cookies

6. Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe złożenie zamówienia lub uzyskanie oferty z Serwisu.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza 

- realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu www.diverti.pl;
- realizacji zamówień złożonych poprzez e-mail, fax, pocztę;
- sprawdzenia oferty cenowej na produkty zamieszczone w serwisie;
- przesłania informacji marketingowych, o ile została wyrażona odrębna zgoda;

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.