Wyposażenie pracowni geograficznej

Współczesny świat edukacji zmienia się bardzo szybko. Wyposażenie różnych pracowni w szkołach, w tym geograficznej, staje się niezwykle ważne. Wzrasta zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, aby uczniowie mogli w innowacyjny i skuteczny sposób przyswajać wiedzę i zagłębiać się w prezentowany temat. Pomagają także nauczycielom w łatwiejszym przekazywaniu treści lekcji i kierowaniu ich do uczniów. Pomoce naukowe to również wspaniałe rozwiązanie dedykowane do osób prowadzących własne pracownie lub interesujących się danymi dziedzinami nauki, w tym geografią.

Aktywne filtry

INTERAKTYWNE PLANSZE PRZYRODNICZE - GEOGRAFIA

Globus zoologiczny podświetlany z opisem 25 cm 

Stojak na mapy z płyty

Stojak do przechowywania map i plansz podwójny

Stojak do przechowywania map i plansz pojedynczy

Stojak do map i plansz regulowany mobilny

Stojak do map i plansz regulowana wysokość

Wysoka jakość wykonania.

Globus 250 mm mapa fizyczna, cięciwa plastikowa, stopka plastikowa.

Ostatnie sztuki w magazynie

Parlamondo interaktywny globus edukacyjny

Cross Blue globus podświetlany fizyczno/polityczny - 50 cm

216,99 zł

Blank globus 30cm

Atlantis globus podświetlany fizyczny/polityczny - 40 cm

Z perspektywy nauczyciela

Geografia jest jednym z trudniejszych przedmiotów w szkole. Aby ułatwić pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom, stworzyliśmy różne pomoce do pracowni geograficznej. Wykładowcy powinni być świadomi, że nauczanie nie opiera się jedynie na pisemnych pracach, sprawdzianach, referatach etc., ale także na czynnościach, które pokazują stan faktyczny, takich jak globusy i mapy. Pomoce naukowe to również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela, sposób na zaciekawienie dzieci przedmiotem. Dzięki takiemu podejściu do nauki współpraca na linii nauczyciel-uczniowie jest przyjemniejsza i co ważne - bardziej efektywna.

Z perspektywy ucznia

Dziecko uczy się najlepiej przede wszystkim poprzez doświadczanie. Odpowiednie wyposażenie pracowni geograficznej może pomóc mu w prawdziwym zrozumieniu przedmiotu. Nauka jest niemożliwa bez odpowiednich pomocy naukowych, a z drugiej strony może być przeniesiona na wyższy poziom poprzez zorganizowanie ciekawych zajęć dla uczniów. Doświadczanie przedmiotu to dla dzieci czy młodzieży świetna metoda edukacyjna, ponieważ większość z nich uwielbia zabawę. Dzięki niej budzi się kreatywność oraz umiejętność logicznego myślenia. Przykładem takich zajęć może być lekcja geografii z wykorzystaniem kolorowych map różnych części świata. Jeśli nauczyciel chce bezpośrednio i skutecznie dotrzeć do swoich uczniów, musi pozwolić im od czasu do czasu eksperymentować. Rozpoczęcie dnia od nudnej lekcji i robienia podczas niej wyłącznie notatek na pewno nie jest twórczym podejściem. Uczniowie potrzebują praktyki, aby stymulować pracę mózgu i pobudzać do działania. Najlepszym sposobem, aby zachęcić podopiecznych do nauki, jest wzbudzenie w nich zainteresowania.

Nasze pomoce dydaktyczne - geografia

Doświadczenie wielu nauczycieli pokazuje, że filmy wyświetlane na lekcji dają bardzo dobre efekty w postaci chęci do nauki określonego tematu. Lekcje geografii można prowadzić w bardzo ciekawy sposób poprzez wykorzystanie różnych map wizualnych, teleskopów, globusów, lornetek, plansz, programów dydaktycznych itp. Kraje, kontynenty i oceany świata mogą być zaprezentowane w naprawdę atrakcyjnej formie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych pomocy naukowych do Geografii, zachęcamy do kontaktu.