Programy multimedialne

Aktywne filtry

2 390,00 zł

mTalent- ADHD

1 350,00 zł

mTalent - Ortografia

Trening ortograficzny to multimedialny program do nauki poprawnego pisania zawierający różnorodne ćwiczenia zachęcające dzieci zmagające się z dysortografią.

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

1 490,00 zł

Twoi uczniowie z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową mają szansę w krótkim czasie opanować umiejętności koncentracji uwagi, sylabizowania i budowania zdań, czytania i pisania, pisania poprawnego ortograficznie.