model kręgosłupa

Aktywne filtry

Mini miednica z pięcioma kręgami lędźwiowymi

Kręgi lędźwiowe - kość krzyżowa, kość ogonowa i dysk

Kręgi szyjne z tętnicą grzbietową

Fragment osteoporozy

Miednica z pięcioma kręgami lędźwiowymi

Kręgosłup z miednicą