Dyskalkulia

Aktywne filtry

mTalent - Matematyka. Dyskalkulia 

Zestaw 417 kart pracy formacie A4, czarno-białe do wypełnienia lub wielokrotnego kopiowania.

Zestaw 157 kart w formacie A4, czarno-białe do wypełniania lub wielokrotnego kopiowania dla uczniów w wieku 7-10 lat wykazujących problemy w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

Twoi uczniowie w wieku 7-10 lat z problemami w rozwiązywaniu zadań matematycznych mają szansę w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, myślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrzeni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, kształty cyfr oraz znaków matematycznych, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne, pamięć.