Programy Go Sense

Aktywne filtry

Go Sense - Umiejętności matematyczne

Go Sense - Słuch i mowa

690,00 zł

Go Sense - Ortografia

Go Sense - Orientacja w przestrzeni

Go Sense - Koordynacja, motoryka i pisanie

Go Sense - Koncentracja i samokontrola

Go Sense - Funkcje wzrokowe

1 490,00 zł

Go Sense - Dysleksja 

1 490,00 zł

Go Sense - Dyskalkulia

Go Sense - pakiet 7 programów