Programy multimedialne do sali fizycznej

Aktywne filtry

INTERAKTYWNE PLANSZE PRZYRODNICZE - FIZYKA

Multimedialne ilustracje przedmiotowe. Fizyka – szkoła podstawowa

Multimedialne ilustracje przedmiotowe. Fizyka ponadpodstawowa

Multimedialne Pracownie to sprawdzony merytorycznie materiał do nauki przy użyciu tablicy multimedialnej, przy pomocy którego przeprowadzisz ciekawe lekcje w szkole podstawowej oparte o zgodne z podstawą programową zasoby interaktywne.

Program na 3 stanowiska online+ 6 offline