Problemy wychowawcze: Uzależnienia

(0 Review)

Uzależnienia to program z serii Eduterapeutica pozwalający w sposób spójny i planowy wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne i społeczne uczniów szkół podstawowych.

390,00 zł
Brutto
Ilość:

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size â?? wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designerâ??s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

Eduterapeutica - Problemy wychowawcze: Uzależnienia

Program pomaga w uświadomieniu mechanizmu powstawania uzależnienia, rozpoznawaniu symptomów oraz właściwego reagowania na zdarzenia. Przeznaczony jest dla szkoły jako placówki edukacyjnej, a jego poszczególne części i materiały są adresowane do:

- dyrektorów placówek, którzy wdrażają odpowiednie procedury w szkole;

- pedagogów i psychologów, którzy poza kluczową rolą w wypadku zaistnienia problemów związanych z uzależnieniami wspierają i przygotowują nauczycieli m.in. prowadząc wewnętrzne szkolenia;

- nauczycieli-wychowawców, którzy zawsze stanowią pierwszą, kluczową linię profilaktyki, rozpoznawania i reagowania na symptomy uzależnień;

- wszystkich nauczycieli w szkole, którzy podobnie do wychowawców powinni potrafić rozpoznawać problemy z zakresu uzależnień, odpowiednio na nie reagować, a także, przez tworzenie przyjaznego środowiska nauczania zapobiegać ich występowaniu.

Przeciwdziałanie i rozwiązanie problemu uzależnień wymaga w pierwszej kolejności przygotowania do działań profilaktycznych wszystkich nauczycieli a szczególnie wychowawców.

Z materiałów szkoleniowych nauczyciele dowiedzą się:

- na czym polega uzależnienie,

- jakie są fazy uzależnienia,

- po czym można poznać, że uczeń jest uzależniony,

- jakie są czynniki ryzyka wejścia w uzależnienie,

- jak media i otoczenie przyczyniają się do uzależnień,

- jak pomóc uczniowi i jego rodzicom poradzić sobie z uzależnieniem,

- jak budować zdrową, silną i odporna na uzależnienia osobowość młodych ludzi.

Zakres tematyczny modułu obejmuje nie tylko „klasyczne” uzależnienia od alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych, ale też inne formy i źródła uzależnień takie jak:

- gry komputerowe,

- Internet,

- zakupy,

- ryzykowne zachowania.

Uzależnienia zawierają  komplet materiałów potrzebnych szkole do zapobiegania i reagowania na uzależnienia:

opis obowiązków prawnych oraz propozycje tworzenia programu zapobiegania uzależnieniom w szkole, graficzne schematy procedur;

poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne i kompletne materiały na wewnętrzne szkolenia nauczycieli prowadzone przez pedagogów i psychologów;

narzędzia ułatwiające rozpoznanie uzależnień – formularze diagnostyczne

scenariusze i materiały na lekcje wychowawcze – prezentacje multimedialne, karty pracy

scenariusze i materiały na spotkania z rodzicami – m.in. ulotki informacyjne dla rodziców.

Zestaw zawiera:

- płytę CD z 40 elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku,

- poradnik metodyczny,

- gry na zajęcia wychowawcze w formie kartonowych elementów:

- 6 większych kół z symbolami różnych sfer naszego życia z białymi polami do umieszczania mniejszych kół (rodzina, rówieśnicy, szkoła, plan dnia, emocje w ciągu dnia, życie bez tego co nas może uzależniać),

- 12 mniejszych kół symbolizujących potencjalne źródła uzależnień – celowo wybrano obszary, które nie są w oczywisty sposób negatywne, a jednak mogą powodować uzależnienia,

- 12 dwustronnych kół z różnymi ocenami sytuacji, służących do wyrażania opinii przez uczniów.

Zastosowane na kartonowych kołach ilustracje kojarzą się z ikonami stosowanymi w portalach społecznościowych, co sprawia, że są   zrozumiałe nawet dla najmłodszych uczniów, a jednocześnie akceptowane nawet przez ósmoklasistów.

Specyficzne kody

Komentarze

Napisz swoją opinię

Problemy wychowawcze: Uzależnienia

Uzależnienia to program z serii Eduterapeutica pozwalający w sposób spójny i planowy wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne i społeczne uczniów szkół podstawowych.

Napisz swoją opinię

  • Oceń nasz produkt

Zobacz polecane produkty