To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

(0 Review)

Książeczka przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zawiera ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające, które obejmują zagadnienia: matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia językowego

18,00 zł
Brutto
Ilość:

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size â?? wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designerâ??s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to trzecia z serii 4 książeczek PUS pt. „To już potrafię”, skierowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pozwala utrwalić i sprawdzić wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno-przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

To już potrafię 3 obejmuje:

zagadnienia z matematyki:

- obrazowe przedstawienie działań matematycznych: dodawania i mnożenia,

- mnożenie jako suma jednakowych składników,

- obliczanie brakującego składnika, odjemnej, czynnika i dzielnika,

- doskonalenie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenia i dzielenia,

- obliczanie obwodu prostokąta lub brakującego boku,

- zadania tekstowe,

- działania z niewiadomą,

- działania matematyczne z wykorzystaniem znaków: >,=,<,

zagadnienia ze środowiska społeczno-przyrodniczego:

- wiadomości dotyczące historii Polski,

- tradycji,

- symboli narodowych,

- wybitnych Polaków,

- warzywa uprawiane w ogrodzie,

- pory roku w przysłowiach ludowych,

- zagadki dotyczące zawodów,

- rozpoznawanie owoców,

- znajomość podstawowych znaków drogowych,

zagadnienia z języka polskiego:

- czytanie tekstu ze zrozumieniem: pojedynczych zdań, przysłów, zagadek i tekstów literackich znanych autorów: J. Brzechwy, A. Fredry, J. Tuwima,

- uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami wynikającymi z kontekstu i logicznego następstwa zdarzeń,

- uogólnianie różnych pojęć,

- określanie ich wspólnym słowem, np.: mały, wielki, średni, to wielkości,

- analiza i synteza słuchowa wyrazów,

- rozwój słuchu fonematycznego,

- ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z niewymiennymi: rz, ż, ó, u, ch, h,

- ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z zakończeniami: arz, aż, uje,

- ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z wymiennymi: rz, ż, ó, u,

- dobieranie zakończeń zdań na zasadzie rymu lub logicznego następstwa zdarzeń,

- rozpoznawanie części mowy: rzeczowników, przymiotników, czasowników,

- określanie pytań, na które odpowiadają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki,

- określanie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników,

- pisownia wyrazów ze spółgłoskami na końcu, np. lew bo lwy.

Specyficzne kody

Komentarze

Napisz swoją opinię

To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

Książeczka przeznaczona dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zawiera ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające, które obejmują zagadnienia: matematyczne, środowiska społeczno- przyrodniczego, kształcenia językowego

Napisz swoją opinię

  • Oceń nasz produkt

Zobacz polecane produkty