Stół świetlicowy ASTRA

(0 Review)

Stół świetlicowy ASTRA

280,00 zł
Brutto
rozmiar blatu
Ilość:

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size â?? wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designerâ??s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

Stół świetlicowy ASTRA

Wy­ko­na­ny z rury Ø 32 mm, ro­zmiar wy­so­ko­ści 6

Nogi sto­łu po­sia­da­ją stop­ki re­gu­la­cyj­ne

Sto­ły sz­kol­ne skła­da­ją się z bla­tów oraz me­ta­lo­wy­ch kon­struk­cji ma­lo­wa­ny­ch far­ba­mi prosz­ko­wy­mi od­por­ny­mi na usz­ko­dze­nia me­cha­nicz­ne. Koń­ców­ki rur za­bez­pie­czo­ne są stop­ka­mi z two­rzyw sz­tucz­ny­ch. Bla­ty sto­łów ucz­niow­ski­ch wy­ko­na­ne są z płyt la­mi­no­wa­ny­ch o gru­bo­ści 18 mm.

Dostępne kolory blatów: buk, klon, popiel

Zasady doboru rozmiaru stołu do wzrostu ucznia:

Dostępne kolory metalowych stelaży: 

Standardowy czas oczekiwania na realizację wynosi 3 lub 4 tygodnie, w razie pytań prosimy o kontakt: 517 281 306

Koszt transportu stołów będzie ustalany indywidualnie.

Specyficzne kody

Komentarze

Napisz swoją opinię

Stół świetlicowy ASTRA

Stół świetlicowy ASTRA

Napisz swoją opinię

  • Oceń nasz produkt

Zobacz polecane produkty