Pakiet funkcje wykonawcze

(0 Review)

25 gier rewalidacyjnych, 3-12 lat

Co znajdziesz w pakiecie?

25 ćwiczeń w formie gier o stopniowanym poziomie trudności

5 plansz z graficznymi podpowiedziami (ręka, oko, usta, plan, lupa)

4 opaski w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym

Drewniane patyki do zadania „patyki”

Materiały dydaktyczne ułatwiające diagnozę i monitorowanie postępów

5 900,00 zł
Brutto
Ilość:

Size Chart
x
Size Chart

Measuring Tips to Assure The Best Fit

  • Measure your back size â?? wrap the measuring tape snugly around your ribcage, just under your bust line 1, keeping it horizontal. This will give you your band size.
  • Then measure around the fullest part of your bust 2 , again keeping the tape horizontal.
  • To determine the size of pants, measure the girth of the waist 3 and hips 4
  • The following charts will help you match the designerâ??s size scheme for this product (indicated in the dropdown) to your usual size

size guide visible to all products

UKUSAEUBUSTWaistHips
XS 8 4 34 31/32 23/24 33/34
S 10 6 36 33/34 25/26 35/36
M 12 8 38 35/36 27/28 37/38
L 12 8 38 35/36 27/28 37/38
XL 10 6 36 33/34 25/26 35/36

Pakiet funkcje wykonawcze

Program stymulowania rozwoju umiejętności wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (jako dużego bodźca motywującego) stwarza możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel, rozwijając kluczowe/ bazowe umiejętności, jakimi są funkcje wykonawcze. Podczas zajęć z wykorzystaniem programu rozwijane są takie umiejętności wykonawcze, jak:

Hamowanie - zdolność do hamowania impulsywnych reakcji, wygaszania ich oraz „segregowania” docierających informacji, dzięki czemu zachowanie człowieka staje się wybiórcze. Utrzymywanie uwagi - zdolność koncentracji na zadaniu pomimo bodźców przeszkadzających; nierozpraszanie się.

Rozpoczynanie zadań - zdolność do rozpoczynania działań bez zwłoki, sprawnie i w określonym czasie. Pamięć robocza - tymczasowe przechowywanie informacji w celu ich przetwarzania; zapamiętywanie wskazówek, etapów działań. Obejmuje również zdolność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w celu wykorzystania ich w bieżącej sytuacji zadaniowej.

Planowanie/ustalanie celów, priorytetów - wyznaczanie celów, planowanie kolejnych kroków; zdolność do ustalenia istotnych z punktu widzenia zadania informacji, określenia, na czym należy się skupić.

Organizacja - systemy porządkujące informacje, materiały, przestrzeń i czas (zarządzanie czasem); organizowanie i monitorowanie działań. Elastyczność/giętkość poznawcza - umiejętność dostosowania własnych działań do określonej sytuacji, elastyczna adaptacja do wymagań środowiska; umiejętność postrzegania rzeczy z nowej perspektywy.

Umiejętność korzystania z informacji zwrotnych - zmiana zachowania i działania, wynikająca z naszej reakcji na innych i innych na nas; celem informacji zwrotnej jest dostarczenie wiedzy na temat zachowania i działania odbiorcy.

Metapoznanie - zdolność uświadamiania sobie własnych emocji, formułowania uogólnień na temat siebie i świata, rozumienia swoich procesów myślowych; umiejętność patrzenia na siebie z „perspektywy”.

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych przeznaczony jest do stosowanie w:

- Edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia oraz uczniów wczesnoszkolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- Terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju poznawczego, zaburzeniami koncentracji i uwagi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków edukacyjno- rehabilitacyjnych, placówek realizujących WWR.

- W placówkach tych trening funkcji wykonawczych może być realizowany w ramach zajęć edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, a także terapeutycznych, korekcyjno- kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych. Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych składa się z 25 ćwiczeń/zadań w formie gier o stopniowanym poziomie trudności.

Wraz z pakietem dostarczamy pomoce dydaktyczne:

- 5 plansz z graficznymi podpowiedziami (ręka, oko, usta, plan, lupa)

- 4 chustki / opaski w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym

- drewniane patyki do zadania „Patyki” oraz narzędzia do diagnozy i monitorowania.

Specyficzne kody

Komentarze

Napisz swoją opinię

Pakiet funkcje wykonawcze

25 gier rewalidacyjnych, 3-12 lat

Co znajdziesz w pakiecie?

25 ćwiczeń w formie gier o stopniowanym poziomie trudności

5 plansz z graficznymi podpowiedziami (ręka, oko, usta, plan, lupa)

4 opaski w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym i czerwonym

Drewniane patyki do zadania „patyki”

Materiały dydaktyczne ułatwiające diagnozę i monitorowanie postępów

Napisz swoją opinię

  • Oceń nasz produkt

Zobacz polecane produkty