Zestawy dydaktyczne

Zestawy dydaktyczne dedykowane do zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjne, służące podtrzymaniu mocnych stron dziecka.

Aktywne filtry

1 690,00 zł
5 390,00 zł
2 119,00 zł
1 690,00 zł

Zestaw uzupełniający 

5 390,00 zł

Zestaw logopedia

Zestaw do treningu motoryki dużej

Zestaw do treningu motoryki małej

2 119,00 zł

Zestaw do pracy z uczniem