Aktywna tablica 2022

Aktywna tablica 2022 – cyfrowe pomoce dydaktyczne w diagnozie i terapii 

Trwa kolejna edycja programu „Aktywna tablica”, który umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne – programy multimedialne, niezbędny sprzęt terapeutyczny oraz narzędzia diagnostyczne. To szansa na wsparcie kompetencji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Aktywne filtry

mTalent - Percepcja słuchowa

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej.

Specjalistyczny produkt przeznaczony do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej

Multimedialna pomoc i uatrakcyjnienie w nauce czytania, które doskonale wspiera proces zarówno skutecznej nauki czytania, jak i postępowania terapeutycznego w tym obszarze