Aktywna tablica 2022

Aktywna tablica 2022 – cyfrowe pomoce dydaktyczne w diagnozie i terapii 

Trwa kolejna edycja programu „Aktywna tablica”, który umożliwia wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne – programy multimedialne, niezbędny sprzęt terapeutyczny oraz narzędzia diagnostyczne. To szansa na wsparcie kompetencji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Aktywne filtry

Magiczny dywan SPE - Pakiet bogaty

Magiczny dywan SPE - Pełne spektrum

mTalent - Potrafię. Obszar matematyczny (klasy 4-6)

mTalent - Potrafię. Obszar polonistyczny

mTalent - Czytanie sylabami II

1 350,00 zł

mTalent - Ortografia

mTalent - Percepcja wzrokowa 

mTalent - Matematyka. Dyskalkulia 

mTalent - Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania

mTalent - Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

mTalent - Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.1